Krośnieńska Spółdzielnia Socjalna RZEKA skupia się w swojej działalności na prowadzeniu lokalu gastronomicznego pod nazwą.„FISH Club” w Krośnie Odrzańskim.

Krośnieńska Spółdzielnia Socjalna RZEKA
ul. Piastów 10 H
66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: 502 614 927
e-mail: rybosfera.krosnoodrz@onet.pl

 

Krośnieńska Spółdzielnia Socjalna RZEKA

Rozmiar czionki
Kontrast