Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej,
miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej.

OWES Zasięg

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

prowadzony jest przez:

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze.

Wspólnie realizujemy projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

Działania Ośrodka są bezpłatne i kierowane w szczególności do:

  • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
  • osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES

z powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego, żarskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Swoje działania skupiamy na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, a w szczególności:

  • działania animacyjne zwiększające świadomość społeczności lokalnej, pobudzające do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
  • działania inkubacyjne zachęcające do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • wspieranie rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do aktywności zawodowej, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • tworzenie systemu służącego profesjonalizacji i zwiększeniu konkurencyjności produktów i usług lubuskich podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Kadra:

Anna Serba

Kierownik OWES

YS5zZXJiYUBmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Magdalena Tokarska

Manager projektu "Rozkręcamy społeczny biznes"

bS50b2thcnNrYUBmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Katarzyna Twardowska

z-ca Kierownika ds. rozwoju i wsparcia PES

ay50d2FyZG93c2thQHd1cC56Z29yYS5wbA==

Iwona Szablewska

Koordynator szkoleń

aS5zemFibGV3c2thQGZyZGwub3Jn

Joanna Strzałkowska

Specjalista ds. wsparcia procesu animacyjnego

ai5zdHJ6YWxrb3dza2FAZnVuZGFjamFjcC5vcmc=Tel.: 607 041 779

Agnieszka Sułtanowska

Specjalista ds. wsparcia procesu doradczego

YS5zdWx0YW5vd3NrYUB3dXAuemdvcmEucGw=Tel.: 68 456 77 00

Agata Karchut

Specjalistka ds. promocji podmiotów ekonomii społecznej

YS5rYXJjaHV0QGZ1bmRhY2phY3Aub3JnTel.: 533 316 285

Krzysztof Kochanowski

Specjalista ds. monitoringu podmiotów ekonomii społecznej

ay5rb2NoYW5vd3NraUB3dXAuemdvcmEucGw=

Inkubatory

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
w Zielonej Górze

ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3
65-021 Zielona Góra

Kontakt:
tel. 607 041 779
e-mail: b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
w Słubicach – Sektor 3 Słubice

ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Kontakt:
Marta Stachowska
tel. 884 309 488
e-mail: c2VrdG9yM0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

poniedziałek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 15.00
www.sektor3.slubice.pl

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
w Krośnie Odrzańskim

ul. Kościuszki 14
66-600 Krosno Odrzańskie

Kontakt:

Paweł Stefanicki
tel. 533 880 016
e-mail: p.stefanicki@fundacjacp.org

Zapraszamy do Ośrodka lub

do kontaktu z naszymi pracownikami

Posiadamy zespół doświadczonych, otwartych na potrzeby specjalistów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Zielonej Górze

Adres:
Ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3,
65-001 Zielona Góra
Telefon:
607 041 779
E-mail:
b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41D/3

Rozmiar czionki
Kontrast